Litteratur

Publisert: lørdag 18. august 2007

Vi håper å få opp en liste med bøker som kan være nyttige for andre og lese.

Har du lest en bok eller publikasjon, du mener andre kan ha nytte av å lese? Tips oss, og skriv gjerne en bokandmeldelse og send den til oss på [email protected]. 

DIVERSE  OM AUTISMESPEKTERET

At bygge bro – at forstå og undervise børn med autisme
Rita Jordan & Stuart Powell
Dansk psykologisk forlag 2000
Autisme – Fra teoretisk forståelse til pædagogisk praksis
Theo Peeters
Videncenter for autisme 1999 (www.autisme.dk – her finnes også mye annet bra)
Mange små steg…
Hvordan kan vi forstå barn med autisme, hvordan kan vi gi dem hjelp til utvikling
Monografiserien, Sogn senter
Anne Marie Bredvei Orvik
2. utgave, 2004
Det autistiske spektrum
En vejledning for forældre og fagfolk
Lorna Wing
Hans Reitzels forlag 1997
Autism and learning – a guide to good practice
Red: S. Powell og R. Jordan
David Fulton Publishers 1997
Autisme, en gådes afklaring
Uta Frith
HRF 1989
At forklare autisme -
Myter og realiteter i autismens idéhistorie
Søren Kristiansen
Hans Reitzels Forlag 1998
Små børn med autisme – en tidlig indsats (hefte)
Ester Ulsted Sørensen
Videncenter for autisme 1999
Inklusion i folkeskolen – støttemateriale til børn inden for autismespekteret
J. Beany & P. Kershaw,
Videncenter for autisme 2004
Hverdagspedagogikk
P. Dyrbjerg, M Mele
Videncenteret (www.autisme.dk)
Autism with severe learning difficulties
Rita Jordan
Human Horizon series 2001
 
Normaltbegavede autistiske børn
Anne Vibeke Fleischer
DPF 1998
Autisme og leg
J. Beyer og L Gammeltoft
Videncenter for Autisme
Demring Aase Wahl & Tom R. Ekeberg
ISBN 978 82 8258 095 3 Licentia Forlag
Bok om sosiale historier som metode
May Nyheim, Kari Tangvold, Med Beghdadi og Nils Kaland
ISBN 9788244621564

Barn og ungdommer med Asperger syndrom
Bind 1) Prinsipper for undervisning og tilrettelegging av skoletilbudet
Harald Martinsen, Terje Nærland, Kari Steindal og Stephen von Tetzchner
Gyldendal akademisk 2006
Barn og ungdommer med Asperger syndrom
Bind 2)Perspektiver på kognisjon, sosial kompetanse og tilpasning
Harald Martinsen, og Stephen von Tetzchner (Red)
Gyldendal akademisk 2007
Tony Attwood
NKS forlaget 1998
Aspergers syndrom – pædagogisk vejledning
P. Barrat m. fl.
Videncenteret 2004
 
Christoffer Gillberg
Ad notam, Gyldendal 1998
Autisme / Asperger syndrom, hva betyr det for meg
En arbeidsbok for økt selvinnsikt
Catherine Faherty 2000
SPISS Forlag
Det er lurt å spørre… Om Asperger syndrom og høytfungerende autisme (for mennesker med Asperger og andre)
Gunilla Gerland
NKS forlaget 2001
Det kommer ikke af sig selv - Om at undervise elever med sosialkognitive vanskeligheder i sosiale færdigheder
Anja Vestergaard Mette Elmose Eriksen Langagerskolen 2002
Aspergers syndrom
Kari Steindal,
Hefte fra Autismeforeningen i Norge, 1994
http://www.autismeforeningen.no
Tilrettelegging for utvikling og mestring av sosiale ferdigheter for elever med Asperger syndrom i vanlig skole
Torhild Linnea Reigstad
Hefte fra autismeforeningen 2003
Kids in the syndrome mix of ADHD, LD; Asperger’s, Tourette’s, bipolar, and more
 
Martin L. Kutscher
Jessica Kingsley publishers
2005
 
 
Autism: relationer och sexualitet
Gunilla Gerland
Cura 2004
 
Aspergers syndrom – pædagogisk vejledning, praktiske strategier til brug i klasseværelset
Barratt et al. 2004
Videnscenter
Asperger’s and Girls
Tony Attwood m. fl.
Future horizon inc. Presentert
 grundig med smakebiter på
denne nettadressen:
 
Girls Under the Umbrella of Autism Spectrum Disorders: Practical Solutions for Addressing Everyday Challenges
 
Lori Ernstperger,
Autism Asperger Publishing Company
2007 Presentert på samme nettadresse som den over
Coping: A survival guide for people with Asperger Syndrome. En overlevelsesguide for personer med Aspergersyndrom. Boken er gratis som PDF, men kan også bestilles i print mot betaling.
Marc Segar

 

NORDVOLLS DOKUMENTSAMLING:
 
Kontakt Nordvoll skole for kjøp
Nr.1 Prosedyre for utarbeidelse av handlingsplan + veileder til utarbeidelse av individuelle opplæringsplaner (2001)
Felles prosjekt
Nr. 2 Om tilrettelegging for mennesker med Autismespekterforstyrrelser (2004)
Torill Fjæran og Ellen Gjesti
Nr. 3 Utfordrende atferd (2002) (ny utgave i løpet av 2008)
Torill Fjæran og Ellen Gjesti
 
 
Nr. 4 Sosiale historier og Visuelle forklaringer (2003)
Torill Fjæran og Ellen Gjesti
 
 
Nr. 5 Kartlegging av kommunikasjonsferdigheter (2004)
Inger Lamache, Thorunn Sigurdardottir, Kristin Hurlen og Torill Fjæran
 
Nr. 6 Sosial kompetanse (2004)
Ellen Gjesti
 
 
Nr. 7 Kommunikasjon (2005)
Torill Fjæran, Berit Eide, Anne Marie Endresen og Ellen Gjesti
 

RELEVANT TILLEGGSLITTERATUR:                     
Om å arbeide i institusjon -
Betydningen av holdnings- og samarbeidsbevissthet
 
Sissel Grønlie
Nordisk vejleder nr. 6, 1989
Skæld ud
Erik Sigsgaard
Hans Reitzelt forlag 2005
Store lille verden
 
 
Brit Eli Siverts og Nora Sveaass
Universitetsforlaget 1986
Problematisk adfærd og autisme
Philip Whitaker
Videnscenter for autisme 2001
Hverandres blikk – utvikling av samspill mellom foreldre og svaktfungerende spebarn
 
Anne Carling
Gyldendal norsk forlag
Uvanlige barns språk
Per Lorentzen
Universitetsforlaget 2001
Vägledning
Birgitta Andersson 2001
Kan bestilles på en av disse E-post adressene: [email protected]
 

”Det er flott å være meg” En liten hjelpebok for barn om selvfølelse
Christine Adams & Robert Butch
Libretto forlag 2001
 
Hvem er jeg?
Boken som gir hjelp til et godt selvbilde og økt empatisk evne
Birgitta Andersson, Gunilla Olsson
Spiss forlag 2007
Jeg er unik – Det er bare en av meg!
Torill Fjæran-Granum
Spiss Forlag ([email protected])
Ingen ingensteds – En autistisk ung kvinnes selvbiografi
 
Donna Williams
Pax forlag 1992
Halfdan Freihow
Cappelen 2004
En riktig människa
Gunilla Gerland
Cura 1996
En helt anden verden – en beretning af en ung mand med Aspergers syndrom
Kasper B. Elsvor
Videncenteret 1995
I skyggen av det normale – at leve med Asperger syndrom
Liane Holliday Willey
DPF 2000
Mark Haddon
Pax forlag 2003
Thinking in pictures
Temple Grandin, Bloomsbury PLC
Inn med idiotene, eller hvordan vi lærer å forstå verden Kamran Nazeer
Pax 2007
Hva kan jeg fortelle deg om Asperger syndrom Jude Welton 
Kommuneforlaget
En annerledes barndom Iris Johannson
Versal 2008