Asperger og arbeidsliv

Publisert: tirsdag 23. september 2008

Det finnes ingen offisiell statistikk på andel personer med Asperger som er i jobb. Det er gjort enkelte undersøkelser i andre land som viser stort sprik i andel aspergere i full jobb - fra nedslående under 1% til opp i noen titalls prosent. Litt av problemet med disse undersøkelsene er imidlertid at en del de som er i full jobb, antagelig ikke har noen diagnose fordi de ikke trenger den.
 
Mange av dem som har en jobb er overkvalifisert for den, men får ikke jobben de ønsker seg fordi de gir et dårlig inntrykk på intervjuet eller havner på bånn på den sosiale rangstigen slik at bedriften etter hvert kvitter seg med vedkommende (og sitter igjen med personer som er mindre kvalifisert til jobben, men som til gjengjeld bruker mindre tid på den fordi de prater så mye).
 
En asperger-diagnose burde ikke være uforenelig med å kunne finne seg en passende jobb, men stikkordet er nettopp at den passer. En med AS kan være en total katastrofe i mange jobber, samtidig som han kan være en arbeidsgivers drøm hvis han bare finner akkurat den rette bedriften.
 
Personer med AS kan ha forskjellige problemer som gjør enkelte jobber ganske uaktuelle. Hva den enkelte sliter med er helt individuelt, og ingen bør ta det for gitt at de vet hva som passer og ikke passer selv om de har sett én eller mange aspergere før. Noen har nesten ikke problemer på områder som berører jobben sin, andre greier ikke å oppfylle kravene arbeidslivet stiller.
 
Mulige problemområder å være obs på kan være:
 
Problem
Forslag til løsning
Alle med AS har trøbbel med det sosiale i større eller mindre grad. Det kan føre til misforståelser, og de har en tendens til å bli oppfattet som for eksempel vanskelige eller uhøflige uten at de er det. De kan bli utstøtt fordi de ikke følger sosiale normer.
Miljøet på arbeidsplassen må være tolerant for at personen ikke skal bli mobbet eller unngått, kolleger bør få relevant info om AS, og en åpen og ærlig kommunikasjon er viktig. En slags "fadder" kan avhjelpe mange problemer, og hjelpe i den sosiale kontakten i pauser o.l. Godta enkelte særheter, som at vedkommende foretrekker å lunsje aleine. Tydelige tilbakemeldinger.
Som følge av ulike måter å kommunisere på kan misforståelser lett oppstå.
Være obs på dette og kommunisere tydelig og konkret. Ingen uuttalte forventninger.
Sensoriske problemer, fx manglende toleranse for generell støy eller åpne kontorlandskap med mange inntrykk. Dette øker stress og også faren for meltdown.
Tilpassing direkte rettet mot vedkommendes individuelle problemer. Dette kan være eget kontor, ha med iPoden sin å stenge ute lyder med, bytte ut lysrør med annen belysning, endre oppdateringsfrekvensen på pc-skjerm osv.
Perfeksjonisme (bruker for lang tid/blir aldri heeelt ferdig)
Tydelige grenser for hvilken kvalitet som er god nok
Manglende evne til å takle stress
Redusere faktorer som bidrar til stress, for eksempel unngå jobber med strenge tidsfrister og mye overtid, klare retningslinjer istedenfor usikkerhet, mulighet til å "flykte" unna til et rolig sted en stund
Problemer med å strukturere, alt blir kaos inni huet, dårlig evne til å vurdere hva som er viktig eller hvor lang tid ting tar, elendig korttidshukommelse
Skriftlige beskjeder og planer, tydelige regler for prioritering, huskelister, dele opp større oppgaver, noe visuelt (kalender på veggen, fargekoder), sørge for at vedkommende føler seg fri til å spørre (gjentatte ganger) om saker og ting
Manglende motivasjon
En jobb man interesserer seg for og som oppleves meningsfylt er enda viktigerere for aspergere enn andre, det er et absolutt krav.
Vansker med kommunikasjon
Mulighet til å kommunisere skriftlig, spesielt istedenfor via telefon
 
 
I det hele tatt er det viktige at arbeidsplassen viser toleranse og at de får kunnskap som gjør at de forstår og respekterer behovene til han med AS. Det er like viktig at han også kjenner sine egne sterke og svake sider, slik at han kan konkret kommunisere hva det er som er vanskelig. Så kan de sammen prøve å være kreative i hvordan de vil finne løsninger som fungerer.
 

Personer med AS er ofte kreative, og hvis ikke så virker de likevel stimulerende på kreativiteten på arbeidsplassen ved at de tenker annerledes. Det å ha en ansatt med AS kan derfor bidra med noe friskt og positivt for bedriften. Det er andre gode egenskaper som er vanlige blant personer med AS også: 

  • Punktlighet, og generelt nøye med å bruke arbeidstiden til arbeid (dette er en overraskende uvanlig egenskap)
  • Stor kompetanse og vilje til å tilegne seg mer kunnskap innenfor spesialinteressene sine, og stor motivasjon når de jobber med ting relatert til disse
  • Ærlighet
  • Godt øye for detaljer
  • Utholdende når det gjelder rutineoppgaver 
Når man prøver finne seg en jobb er det viktig først og fremst at det er noe man interesserer seg for. Personer med AS er helt avhengig av motivasjon for å kunne følge opp jobben og ikke bli utbrent. Nav setter gjerne folk på tiltak under mottoet "one size fits all" og det er også mange som opplever at de forventes å skulle utføre arbeid som ligger langt under deres nivå. Dersom man opplever dette kan man prøve å henvise til denne artikkelen, og prøve få saksbehandleren til å snakke med SYA, et område av nav som faktisk har en del kompetanse innen Asperger. Det beste er å finne seg en jobb selv, uten innblanding av etater, dersom det er mulig.
 
Siden det vanskeligste ofte er å komme seg fordi intervjuet, burde det bli gitt svært konkret veiledning og gjerne tørrtrening på forhånd. Ha på forhånd klar svar på vanlige spørsmål, siden det å svare på den typen spørsmål som kommer på intervjuer ofte er vanskelig for aspergere. Ofre litt ekstra når det gjelder øyekontakt og smiling. Det er antagelig lurt å fortelle om diagnosen på dette tidspunktet. Hvis man føler for det kan man kanskje ha klar noe lettlest info, som fokuserer på positive sider og at det ofte er svært lett å tilrettelegge, som man kan gi fra seg før en går.
 
Tren på intervjuet med noen som kan fortelle deg om de små tinga som folk ikke tenker på, men som blir lagt merke til når man gjør feil. Helst noen som kjenner en del til AS og kan gi helt grunnleggende og konkrete råd.
 
Mer info:
 
Infohefte fra Job Accomodation Network (USA):
 
Hefter fra Berkshire autistic society (for personer med AS, hjelpere/foreldre og arbeidsgivere) (Storbritannia):
 
Artikkel hos nav om asperger-prosjekt i Hordaland:
 
Rapport fra prosjekt hvor det ble tilrettelagt for aspergere i et budbilfirma vha GPS (Danmark):
 
Senter for yrkesrettet attføring, del av nav med kompetanse innen autismespekteret:
 
Brosjyre med erfaringer fra Specialisterne:
 
Praktiske strategier på arbejdsplassen - artikkel i danske autismebladet:
 
Artikkel om AS og arbeidsliv på autismhelp: