+/- skjema

Publisert: tirsdag 26. februar 2008

Pluss-minus skjema er et hjelpemiddel for å kartlegge positive (+) og negative (-) deler ved hverdagen for personer som har vanskeligheter med å utrykke følser eller å prate om disse på eget initiativ.

Metoden går ut på at man skjematisk og metodisk går gjennom positive og negative aspekter ved en situasjonen man ønsker kartlagt. Skjema er delt inn i to sider, en pluss-side og en minus-side. Her skriver man ned henholdvis positive og negative aspekter. Målet er ikke bare å kartlegge hva barnet misliker, men også hvorfor slik at det kan gjøres noe med.

Eksempel:

Per blir ofte utagerende og utrykker sterkt at han misliker gymtimene, men årsaken er uklar. Lærer har en teori om at det er dusjingen som kan være problemet. Sammen med Per setter de opp ulike ting på pluss- og minus-siden av skjema for å finne årsaken.

Gymtimer
Pluss
Minus
 
 Springe
 Leke med ball
 Å leke sisten
 
 
 
 Dusje
 Lyd
 

Her er det to ting på minus-siden det kan jobbes videre med. Vi starter med å dusje. Kanskje er det vann eller det å kle av seg han misliker?

Dusje
Pluss
Minus
 
 Vann
 Deilig å dusje
 
 
 
 
 
 Kle på seg
 
 
Vi fortsetter med å kartlegge påkledningssituasjonen:
Kle på seg
Pluss
Minus
 
 
 
 
 
 
 Tar lang tid, alltid sist ferdig
 

Det viser seg at det faktisk ikke er vann eller det å kle av seg blant andre som er problemet. Problemet er at han bruker så lang tid å kle på seg at han alltid blir sist ferdig i garderoben. Dette plager ham og han tenker på det alt i gymtimen og ødelegger hele timen for ham. Da har vi noe konkret å jobbe videre med og vi har funnet årsaken til at han misliker gymtimene.

Å komme i gang
Når man starter med +/- skjema er det kanskje ikke så lett å få noe ut av barnet i starten, spesielt når de er yngre. Start gjerne med et trygt og kjent tema for barnet slik at det blir trygg på metoden før du forsøker å takle et reelt problem. Er barnet gammelt nok kan det være med å fylle ut skjema selv. Er barnet ikke særlig villig til å komme med forslag til ting å sette på skjema selv, så er det lov å ”fiske”, men la barne velge hvilken side (+ eller -) det skal stå på.

Forslag til +/- skjema:
  • Middag (hva er godt og hva er mindre godt og hvorfor)
  • Fritidsaktiviteter
  • Leggetid
  • Fag på skolen
  • m.m.

Ofte har slike skjema og hjelpemidler fokus på det negative, finne ut hvorfor noe ikke fungerer, finne ut hva som er galt. Men merk at også pluss siden kan brytes ned for å finne ut hvorfor barnet liker en bestemt ting/aktivitet. Kanskje det er noe vi kan gjøre mer av også i andre sammenhenger?