Forhøyet hjelpestønad

Publisert: mandag 28. mai 2007

Denne informasjonen er hentet fra nav sin side (www.nav.no)

Forhøyet hjelpestønad kan gis til barn og unge under 18 år dersom de har et pleie- og tilsynsbehov som er vesentlig større enn det som dekkes av ordinær hjelpestønad.

Satser

Forhøyet hjelpestønad

De oppgitte satser gjelder fra 1. januar 2007.