Hjelpeapparatet

Publisert: Monday, October 1, 2007

Når man kommer man selv eller ens barn får en diagnose innonfor autismespekteret må man forholde seg til hjelpeapparatet.  Her vil det komme litt informasjon om dette, og også hva man kan gjøre om dette ikke fungerer slik det burde.