Hjelpestønad

Publisert: Monday, May 28, 2007

Du kan få hjelpestønad dersom du har et særskilt behov for pleie og tilsyn på grunn av sykdom, skade eller en medfødt funksjonshemming.

Satser

Hjelpestønad