Autisme og diett

Publisert: Friday, June 15, 2007

Diett og autisme er et omstridt tema. Det mangler god forskning på området, men mange foreldre har rapportert om  bedringer for barnet ved å holde en mel og melkefri diett. Les mer om dette på undersidene så kan du gjøre opp din egen mening: