Autismespekteret

Publisert: Thursday, August 16, 2007

Felles for mennesker med en autismespekterforstyrrelse er grunnleggende vansker med sosialt samspill, kommunikasjon og sosialt forestillingsevne.